Biodata Singkat 25 Nabi Dan Rasul

Posted by Sendal Djepit on Tuesday, February 23, 2016 with No comments
1. ADAM AS.
#Nama: Adam As.
#Usia: 930 tahun.
#Periode sejarah: 5872-4942 SM.
#Tempat turunnya di bumi: India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab.
#Jumlah keturunannya: 40 laki-laki dan perempuan.
#Tempat wafat: India, ada yang berpendapat di Mekkah.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.

2. IDRIS AS.
#Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As.
#Usia: 345 tahun di bumi.
#Periode sejarah: 4533-4188 SM.
#Tempat diutus: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis).
#Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

3. NUH AS.
#Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As.
#Usia: 950 tahun.
#Periode sejarah: 3993-3043 SM.
#Tempat diutus (lokasi): Selatan Irak.
#Jumlah keturunannya: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).
#Tempat wafat: Mekkah.
#Sebutan kaumnya: Kaum Nuh.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 43 kali.

4. HUD AS.
#Nama: Hud bin Abdullah.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud As.
#Usia: 130 tahun.
#Periode sejarah: 2450-2320 SM.
#Tempat diutus: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman).
#Tempat wafat: Bagian Timur Hadhramaut Yaman.
#Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 7 kali.

5. SHALIH AS.
#Nama: Shalih bin Ubaid.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih As.
#Usia: 70 tahun.
#Periode sejarah: 2150-2080 SM.
#Tempat diutus: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).
#Tempat wafat: Mekkah.
#Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 10 kali.


6. IBRAHIM AS.
#Nama: Ibrahim bin Tarakh.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As.
#Usia: 175 tahun.
#Periode sejarah: 1997-1822 SM.
#Tempat diutus: Ur, daerah selatan Babylon (Irak).
#Jumlah keturunannya: 13 anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.). Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel).
#Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 69 kali.

7. LUTH AS.
#Nama: Luth bin Haran.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth As.
#Usia: 80 tahun.
#Periode sejarah: 1950-1870 SM.
#Tempat diutus: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth).
#Jumlah keturunannya: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita).
#Tempat wafat: Desa Shafrah di Syam (Syria).
#Sebutan kaumnya: Kaum Luth.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 27 kali.

8. ISMAIL AS.
#Nama: Ismail bin Ibrahim.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As.
#Usia: 137 tahun.
#Periode sejarah: 1911-1774 SM.
#Tempat diutus: Mekah.
#Jumlah keturunannya: 12 anak.
#Tempat wafat: Mekkah.
#Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.

9. ISHAQ AS.
#Nama: Ishaq bin Ibrahim.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As.
#Usia: 180 tahun.
#Periode sejarah: 1897-1717 SM.
#Tempat diutus: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an).
#Jumlah keturunannya: 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub As./Israel).
#Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron).
#Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 17 kali.

10. YA’QUB AS.
#Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As.
#Usia: 147 tahun.
#Periode sejarah: 1837-1690 SM.
#Tempat diutus: Syam (Syria).
#Jumlah keturunannya: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak #perempuan (Dina dan Yathirah).
#Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron), Palestina.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 18 kali.

11. YUSUF AS.
#Nama: Yusuf bin Ya’qub.
Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As.
#Usia: 110 tahun.
#Periode sejarah: 1745-1635 SM.
#Tempat diutus: Mesir.
#Jumlah keturunannya: 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan.
#Tempat wafat: Nablus.
#Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 58 kali.

12. AYYUB AS.
#Nama: Ayyub bin Amush.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub As.
#Usia: 120 tahun.
#Periode sejarah: 1540-1420 SM.
#Tempat diutus: Dataran Hauran.
#Jumlah keturunannya: 26 anak.
#Tempat wafat: Dataran Hauran.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.

13. SYU’AIB AS.
#Nama: Syu’aib bin Mikail.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib As.
#Usia: 110 tahun.
#Periode sejarah: 1600-1490 SM.
#Tempat diutus: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).
#Jumlah keturunannya: 2 anak perempuan.
#Tempat wafat: Yordania.
#Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 11 kali.

14. MUSA AS.
#Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa As.
#Usia: 120 tahun.
#Periode sejarah: 1527-1407 SM.
#Tempat diutus: Sinai di Mesir.
#Jumlah keturunannya: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syu’aib As.
#Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).
#Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 136 kali.

15. HARUN AS.
#Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As.
#Usia: 123 tahun.
#Periode sejarah: 1531-1408 SM.
#Tempat diutus: Sinai di Mesir.
#Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).
#Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 20 kali.

16. DZULKIFLI AS.
#Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.
Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayyub As. ⇒ Dzulkifli As.
#Usia: 75 tahun.
#Periode sejarah: 1500-1425 SM.
#Tempat diutus: Damaskus dan sekitarnya.
#Tempat wafat: Damaskus.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania.
#Al-Quran Menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

17. DAUD AS.
#Nama: Daud bin Isya.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ #Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As.
#Usia: 100 tahun.
#Periode sejarah: 1063-963 SM.
#Tempat diutus: Palestina (dan Israel).
#Jumlah keturunannya: 1 anak, Sulaiman As.
#Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem).
#Sebutan kaumnya: Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkanya namanya sebanyak: 18 kali.

18. SULAIMAN AS.
#Nama: Sulaiman bin Daud.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ #Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As.
#Usia: 66 tahun.
#Periode sejarah: 989-923 SM.
#Tempat diutus: Palestina (dan Israel).
#Jumlah keturunannya: 1 anak, Rahab’an.
#Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem).
#Sebutan kaumnya: Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali.

19. ILYAS AS.
#Nama: Ilyas bin Yasin.
Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As. ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ #Yasin ⇒ Ilyas As.
#Usia: 60 tahun di bumi.
#Periode sejarah: 910-850 SM.
#Tempat diutus: Ba’labak (Lebanon).
#Tempat wafat: Diangkat Allah ke langit.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.

20. ILYASA’ AS.
#Nama: Ilyasa’ bin Akhthub.
Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ As.
#Usia: 90 tahun.
#Periode sejarah: 885-795 SM.
#Tempat diutus: Jaubar, Damaskus.
#Tempat wafat: Palestina.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.

21. YUNUS AS.
#Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali #Yunus dan Isa As.).
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus As.
#Usia: 70 tahun.
#Periode sejarah: 820-750 SM.
#Tempat diutus: Ninawa, Irak.
#Tempat wafat: Ninawa, Irak.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Irak.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.

22. ZAKARIYA AS.
#Nama: Zakariya bin Dan.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ #Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As.
#Usia: 122 tahun.
#Periode sejarah: 91 SM-31 M.
#Tempat diutus: Palestina.
#Jumlah keturunannya: 1 anak.
#Tempat wafat: Halab (Aleppo).
#Sebutan kaumnya: Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.

23. YAHYA AS.
#Nama: Yahya bin Zakariya.
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ #Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As. ⇒ Yahya As.
#Usia: 32 tahun.
#Periode sejarah: 1 SM-31 M.
#Tempat diutus: Palestina.
#Tempat wafat: Damaskus.
#Sebutan kaumnya: Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.

24. ISA AS.
#Nama: Isa bin Maryam binti Imran. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).
#Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa As.
#Usia: 33 tahun di bumi.
#Periode sejarah: 1 SM-32 M.
#Tempat diutus: Palestina.
#Tempat wafat: Diangkat oleh Allah ke langit.
Sebutan kaumnya: Bani Israel.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali.

25. MUHAMMAD SAW.
#Nama: Muhammad bin Abdullah.
Garis Keturunan Ayah: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad Saw.
Garis Keturunan Ibu: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad SAW.
#Usia: 62 tahun.
#Periode sejarah: 570-632 M.
#Tempat diutus: Mekkah.
#Jumlah keturunannya: 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra.
#Tempat wafat: Madinah.
#Sebutan kaumnya: Bangsa Arab.
#Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.

Disarikan dari: Qashash al-Anbiya' Ibn Katsir, Badai' az-Zuhur Imam as- Suyuthi dan selainnya.

Wallahu Alam Bishowab. Mohon Maaf jika ada penulisan yang salah, atau gambar yang tidak pas, dan hal yang lain2nya, kami hanya berusaha men-share tanpa merubah data dari sumbernya.

Sumber: hidenportal.blogspot.co.id
Categories: