Tidak Menceritakan Itu Lebih Baik

Posted by Sendal Djepit on Friday, June 05, 2015 with No comments
Syaikh Abu Muhammad al-Jauni berkata, “Suatu ketika aku menghadap Syeikh Abdul Qodir Jailani dalam keadaan miskin dan keluargaku sudah tiga hari tidak makan. Aku masuk dan mengucapkan salam untuk beliau, beliau membalas salamku kemudian berkata, “Jauni, lapar adalah salah satu dari harta Al-Haq yg tidak akan diberikan-Nya kecuali kepada yang Dia cintai.
Apabila seorang hamba sudah tiga hari tidak makan, Dia akan berfirman, 'Demi Aku, engkau telah bersabar. Demi Ke-Agungan akan Aku suapi engkau sesuap demi sesuap dan akan aku minumkan engkau seteguk demi seteguk'”.
Saat aku hendak berbicara, beliau memberikan isyarat kepadaku untuk diam dan kemudian berkata, “Apabila seorang hamba ditimpakan bencana oleh Allah kemudian dia tidak menceritakan kesusasahannya maka dia akan mendapatkan dua pahala. Akan tetapi jika dia menceritakannya kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan satu pahala”.
Setelah itu beliau memintaku untuk mendekat dan memberikan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Baru aku berniat untuk berbicara, beliau berkata, “Diam dan tidak menceritakan lebih utama dan lebih baik daripada kemiskinan”.
Dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada disisi Allah adalah kekal.Dan Kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." (QS. an-Nahl : 96)
Categories: